Terimler Kütüphanesi

Vade
Bir döviz için önceden belirlenmiş kontrat tarihi belirli olan değişim oranıdır. İlgili iki döviz kuru arasındaki faiz oranı farkına göre belirlenir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi)
Sözleşmenin taraflarına, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti belirlenen ileri bir tarihte alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmedir.

Valör
Yapılan işlemlerin kapama tarihi.

Varak
Yaprak. Çok çok ince altın ve gümüş levhalara da denir. Ağaç, cam ve değeri az olan madenle yapıştırılarak kullanıldığı gibi bir kap içinde arap zamkı ile birlikte ezilerek minyatür süsleme ve yazı sanatlarında fırça ile sürülerek de kullanılır.

Varakçı
Altın ve gümüşü döverek saç kılı inceliğinde levhalar durumuna getiren usta.

Varlıkların Tahsisi
Risk yönetimi amacı ile fonların değişik piyasalara tahsisinin yapılması işlemidir.

Vav İşi
Telkari tekniğinin öbür adı. Telkari tekniğinde ana süslemeler Osmanlı Türkçesi’ ndeki (vav) harfine benzediği için ustalarca bu tekniğe aynı zamanda vav işi de denir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2