Terimler Kütüphanesi

Vade

Bir döviz için önceden belirlenmiş kontrat tarihi belirli olan değişim oranıdır. İlgili iki döviz kuru arasındaki faiz oranı farkına göre belirlenir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2