ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Biz Harem Altın ve Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. (Harem Altın ) Olarak sizlere kişisel verileriniz korunması konusunda aldığımız tedbirleri, hangi verileri işlediğimizi, kimlere ait verilerin işlendiğini, kişisel verilerinizi işleme amacımızı, bu verileri nasıl ve nerelere paylaştığımızı, kişisel verilerin anonimleşmesi, silinmesi ve yok edilmesi yol haritamızı açıklamak isteriz.

 

Teknik ve idari tüm tedbirleri almış olduğumuzu, kişisel verilerinizi korumak adına titizlikle çalıştığımızı da ayrıca arz ederiz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair kanunlara uygun olarak işleyeceğimizi, bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda da mevzuata uygun olarak yeterli dikkat ve özenin de gösterileceğini belirtiriz. İnternet sitemize, göndermiş olduğunuz sorular, mesajlar, tarafımıza telefonla yapmış olduğunuz aramalar, gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabileceğini bildiririz. Kişisel verilerinizi bu koruma yöntemlerimiz çerçevesinde rıza göstermeniz halinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve gerektiğinde sizlerle tekrar iletişime geçerek sizleri bilgilendirmek amacıyla da kaydetmek isteriz.

Kişisel verilerinizi (ad-soyad, e-posta, telefon numaralarınızı ) ziyaret etmekte olduğunuz www.haremalti.com Sitesi’nin güvenliğini sağlamak amacı ile www.haremaltin.com Sitesi ile yapmış olduğumuz Güvenlik Sözleşmesi dolayısı ile yalnızca sözleşmesel ilişki kapsamında veri işleyen sıfatı ile www.haremaltin.com Sitesi adına işlemekteyiz.

 

İşbu bilgileri yalnızca www.haremaltin.com Sitesi ile gün sonunda paylaşmakta olduğumuzu, kanundan kaynaklı bir durum meydana geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca amaçla sınırlı olmak kaydı ile paylaştığımızı olduğumuzu bildiririz.

Kişisel verileriniz www.haremaltin.com adresinde bulunan esaslar çerçevesinde işlendiğini, saklandığını, korunduğunu ve silindiğini saygılarımızla bildiririz.

Siz değerli misafirlerimiz 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde düzenlenen haklarınızın bulunduğu; “Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,” bulunduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda HAREM ALTIN olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İletişim Bilgilerimiz; Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek; , adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, info@haremaltin.com uzantılı e-posta adresi ve 0212 603 06 28 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır. Ayrıca veri sahibi olarak; işbu Aydınlatma Bildiriminin ayrılmaz bir parçası olan başvuru formu ile de başvuru yapıp talep ve şikâyetlerinizi şirketimize bildirebileceğinizi hatırlatırız.


 

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2