Terimler Kütüphanesi

Lahit
Aslında mezar kabir, çukur. Bakır, demir gibi madenler altın gümüş gibi değerli madenleri kakma, çakmada kullanılan bir yöntemdir. Lahit yönteminde madende açılan kanalların tabanları lahit gibi genişletilir. Bu genişletme çakma ile madenin tabana tutunmasını sağlar ve böylece çakıldığı yerden çıkmaz. Çok eski bir Türk sanatı olan bu çakma tekniği ile Selçuklular ve Osmanlılar Türk ve dünya müzelerini süsleyen çok sayıda kalkan, kılıç,top,tulga,tüfek(namlusu) yapmışlardır.

Lal
Yakuta benzer, parlak al renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.

Lehim
Kimi madenleri birbirine birleştirmek için %50 kalay ve % kurşun karışımından ortaya çıkarılan bir alaşım. Kolay yapılır olması dolayısı ile leyim her derdin çaresi gibi görülmüş. Bu konuda ilke altına altın, gümüşe gümüş kaynak gibi her madeni kendi madeni ile kaynak yapmaktadır.

Levha
Yüzeyi geniş,kalınlığı az olan nesne. Hangi maddenin levhası ise o adla adlandırılır.Bakır levha, gümüş levha, pirinç levha gibi. Gümüşçülükte, külçe madenin dövülerek yada merdaneden geçirilmesi ile elde edilir.

LIBOR (Londra Bankalar Arası Faiz Oranı)
Londra bankalar arası faiz oranıdır. Bankalar diğer bir bankadan borç alırken LIBOR kullanırlar.

Likidite
Fiyat dengesinde küçük bir etki bırakacak ya da hiç etki bırakmayacak şekilde büyük miktarlarda işleme olanak veren piyasa koşuludur.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2