Terimler Kütüphanesi

Bağlantı Kaynağı ya da Sızdırmaz Kaynak
Elektronik bir kontrol aygıtıyla sıralanan nokta kaynakların üst üste bindirilmesiyle kesintisiz sızdırmaz kaynak oluşturan art arda gerçekleştirilen nokta kaynak uygulamasıdır. Tek nokta kaynakta olduğu gibi, elektrotlar çubuk değil, disk olabilir.

Başlık/Uç (Şalümoyla Kaynatma)
Alev çapını kontrol eden gaz/oksijen karışımı çıkışının türünü (başlık-karışık ya da enjeksiyon-karışık) ve büyüklüğünü açıklar. Gaz hızı, alev uzunluğunu kontrol eder.

Besleme
Döküm katılaştıkça meydana gelen büzülmenin telafi edilmesi için, döküm yolu, döküm ağızlarından erimiş durgun metalin döküm kalıplarına beslenmesi için gereken işlem. Ağırlıktan kaynaklanabilir, aksi takdirde basınçlı olabilir. Beslemenin yetersiz olması, poroziteye ve çekilme boşluğu kusurlarına yol açar.

Beyaz Radyasyon
Tayfın görülebilir ışık aralığında bulunan, dalgaboyu karışık radyasyon (sözgelimi 400-750 nm). Bu radyasyon bazı dalga boyu tepe değerlerini (renk şeritleri) içerebilir, ayrıca kızılötesi ve morötesi radyasyonla da ilişkilidir.

Bileşim Çubukları
Eriyebilir çubuklar, yük cilalama tekerlerine, cilalama derilerine uygulanır, mum ya da sabun bağlı ince öğütülmüş oksitlerden yapılır. Renkler, olası oksit ve kesme gücünü göstermektedir.

Boğa Piyasası (Bull Market)
Fiyatların değer kazandığı piyasa koşullarıdır.

Bor-nitrit
Pırlantaya yakın sertlikte ve 1900 °C üzerinde kararlı, son derece yüksek basınç ve sıcaklıklarda üretilen kızıl kara küp taneleri. Özellikle, elmas ile reaksiyon sorun olduğunda kaplanmış yapışkan madde olarak kullanılır.

Broker
Aracı olarak hizmet veren bir kişi ya da kurumdur. Bir ücret yada komisyon karşılığında alıcı ve satıcıları bir araya getirir. Bunun aksine, bir “satıcı” para koyarak bir pozisyonun bir kısmını alır. Bundaki ümidi pozisyonu başka bir partideki sonraki ticaret ile kapatarak fark (kar) elde etmektir.

Buharla Lehimleme
Kuyumcunun, lehimcinin “kalay”ına eşdeğerdir. İki bileşenden birinin eritken maddeyle kaplanıp ardından yüzeye lehim akıtıldığı iki evreli bir kaynaklama tekniğidir. Soğuduğunda, bu iki bileşen tam olarak bir araya getirilir ve yeniden ısıtılır. İlk bileşenin lehimi, ikinci bileşene akarak bu ikisini birleştirir.

Bundesbank
Almanya’nın Merkez Bankası’dır.

Bütçe Açığı
İşlem ya da ödemeler için negatif bir dengenin olmasi durumudur.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2