Terimler Kütüphanesi

Nakkar
Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona hacim kazandıran sanatkar.

Necep Taşı
Dağ kristali. Renksiz, saydam ya da saf bir kuvarstır.

Nukra
Eritilerek külçe durumuna getirilmiş gümüş.

Nümizmat
Sikkeşinas.Madeni para uzmanı,derleyicisi.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2