Terimler Kütüphanesi

Para
Hükümet ya da merkez bankasınca yasalara uygun şekilde piyasaya sunulan herhangi bir çeşit para.

Para Birimi Takası (Currency Swap)
Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir döviz kuru ile farklı para birimlerindeki faiz ödemeleri akışını ve farklı para birimlerindeki ana para miktarlarını vadesi geldiğinde takas etmek için taahhüt ettiği sözleşme.

Perçin
Kaynak ve leyim yapma yerine parçaları üst üste getirip sonra bir delik delinir ve deliğe geçirilen aynı madenden yapılmış çivi geçirilir ve çekiçlenir.

Pertavsız
Bakılan nesneleri büyük gösteren büyüteç. Üzeri ince süslenmiş desenleri ayar, tuğracık ve ustanın adı olan damgaları okumak için kullanılır. Eser üzerinde çirkin iz bırakmasın diye damgalar küçük vurulur.

Pevle
Altın yada gümüş bir ziynet eşyasını üzerinde işlemekte kullanılan havan sapı biçimindeki araç.

Pip
Döviz piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)
Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak, ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak amacı ile, hazine veya merkez bankalarının, borçlanma senedi ihracı (ihale), döviz müdahalesi türü işlemlerinde sadece belli kriterlere göre seçtiği banka ve diğer bazı kuruluşları taraf kabul ettiği bir sistemdir. Piyasa yapıcısı adı altında seçilen kuruluşlar, ikincil piyasalarda aralıksız işlem yapmak, kotasyon vermek, bir ihracın belli bir miktarını satın almak gibi yükümlülüklere sahiptir.

Pota
Yüksek dereceli ısılara dayanıklı maddelerden yapılan ve içinde altın, gümüş vb. maden filizlerinin, maden artıklarının ve maden karışımlarının eritildiği kap.

Prim
Döviz pazarlarında vade ya da vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatı geçen miktardır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2