Terimler Kütüphanesi

Açık Emir
Bir pazarın belirlenmiş fiyatına doğru hareket ederken gerçekleşecek emirdir. Normalde “Bir Emir Diğerini İptal Eder” ile birlikte kullanılır.

Açık İşlem
Fiziksel ödeme ile likide edilmemiş ya da eşit boyutta ve ters yönlü bir başka işlem ile kapatilmamiş işlem.

Açık Pozisyon
Fiziksel bir ödeme yapılmamış anlaşmadır.

Akik
Akik , kuvars cinsi çok sert ve güzel desenli bir taştır, Türklerce kutlu sayılır, Çeşitli renkleri vardır, Yemem akiği denileni en çok bilinen renklisi olup içi sarı benekli koyu kahve rengi olanıdır, Taşlar arasında gümüşle birlikte kullanılanı olmuştur ,zira gümüş ve akik birbirine çok yakışır, Değişik renklerde ve merkezleri bir olan kürelerden oluşan kalsedon katmanlarından oluşur, Bunlar silisli ve erimiş madeni maddeleri içeren suların aralıklı olarak kütle boşluklarında bıraktıkları silis ve öbür maddelerin çökeltilerinden ortaya çıkmaktadır, Özellikle püskürük kayaçların boşluklarında görünenleri akik bademleri,

Akışkanlık
Erimiş alaşımın kalıba iyi akabilme ve kalıbın tam şeklini alabilme özelliğini gösteren karmaşık özellik. Genellikle, aşırı ısıyla ve oksitlenme olmadığında artar. Çok çeşitli deneysel döküm test parçaları tarafından değerlendirilir.

Alaşım, Alaşım yapmak
İki ya da daha fazla sayıda metalin, bileşen metallerin ayrı ayrı olduğundan daha iyi ya da daha dengeli özelliklere sahip olacak şekilde genellikle bir arada eritilerek oluşturulmuş bileşimi.

Alçı
Erimiş altın alaşım elde edilmesi ve modelin tam ayrıntılı olarak kopyalanması için, hızlı-çöken silis cürufu ve bağlayıcının (etil silisat ya da asit fosfat), form elde etmek için plastik ya da mum model tarafına dökülüp yakıldığı refrakter kalıp.

Alış / Satış Farkı (Spread)
Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır ve piyasa likiditesinin bir ölçütüdür. Düşük spreadler genellikle yüksek likidite anlamina gelmektedir.

Alış Fiyatı
İşlemcilerin bir para biriminden alım yapabilecekleri fiyattır.

Alloy
Altın, gümüş, nikel, bakır gibi madenler ile karıştırılarak maliyeti ve karakteristiği (rengi, sertliği) değiştirilen madenlere “alloy” denir.

Altın
Asıl metal olarak bilinen altın insanların en çok değer verdiği madendir, Tarih alanına çıktığı 5,000 yıl öncesinden bu yana değerini şimdi de korumaktadır, Yumuşak sarı renkli bu madeni tarihte ilk kez kullananların Sümerler olduğu sanılmaktadır, Simgesi Au ve atom sayısı 79dur, İ.Ö 700lerde ilk para, altını zenginlik olarak benimsetmiştir. Tabiatta saf olarak akar su yataklarında bulunur, Yine ocaklar içlerinde altın damarları bulundurdukları için işletilmişlerdir, Günümüzde ise altın, fizik ve kimya yöntemleriyle fenni bir biçimde filizlerinden elde edilmektedir, Bilindiği günden bu yana insanların özel ilgisini çekmiş olan altından yapılmış bilinen en eski altın eseri Firavun (Koca ev ,ehram ,dikilitaş) Tutankhamun’un hazineleridir, Mısırlılarla aynı dönemde yaşamış olan Hititlerin Anadolu Alacahöyükteki hazineleri ünlüdür, işleme kolaylığı ve güzelliği yüzünden altın, bütün madenlere üst gelmiş ve bilinen tüm tekniklere uygulanmış ve akla gelecek her alanda her çeşit sanat eseri yapılmıştır. Bu yüzden kuyumculuk denildiğinde ilk akla gelen maden altın olur ve kuyum sözcüğü ile sanki bütünleşir. Kendi başına kullanılmasının yanı sıra ahşapta, mermerde kaplama altın yaprak, madende tombak, kağıtta süsleme olarak da kullanılmıştır.

Ana Metal
Altın, gümüş ve platin grubu metaller dışındaki hemen tüm metaller (örneğin; bakır, nikel, çinko). Ancak, alaşım bir araya getirme ya da kaplama yapılan değerli metallerle de ilişkilidir.

Ana Para Birimi
Yatırımcının muhasebe kayıtlarında kullandığı para birimidir. Forex piyasasında bu birim genellikle ABD doları olmakla beraber İngiliz Sterlini, Avro ve Avustralya Doları da kullanılabilmektedir.

Anot
Elektro kaplama/elektroformlama işleminde metal temin eden pozitif elektrot

Anti-eritken Madde
Bir takım alanlarının kaplanması için kullanılan ve kaynağın ıslanmasını ve akmasını önleyen bir bileşik.

Arbitraj
Pazarlar arasındaki küçük fiyat farklarından avantaj elde etmek amacıyla bir enstrümanı alır yada satarken aynı anda, bağlantılı bir pazarda eşit ve zıt bir pozisyonu alma işlemi.

Arz
İslemcinin satiş yapmak için hazır olduğu fiyat.

Aşırı Isı
Döküm sırasında akışkanlık kazanması için bir metalin ya da sıvılaşmış bir alaşımın erime noktasının üzerindeki ekstra sıcaklık marjıdır ve erimiş metalin vaktinden önce donmaksızın kalıbı doldurmasını mümkün kılar.

Avrupa Merkez Bankasi (AMB)
Avrupa Para Birliğinin merkez bankasidir.

Ayı Piyasası (Bear Market)
Fiyatlarin değer kaybettiği piyasa koşullarıdır.

Ayar (Karat)
Altının saflık ölçüsüdür, 24 ayar (karat) %100 saftır. 18 ayar (karat) ise 18/24 %75 altın metal içerir. Ayrıca, değerli taşların ağırlık birimidir. 1 karat = 100 nokta = 0.2 gram.

Ayar Damgalama
Altın, gümüş ve platin parçalarının saflığının belirtilmesi için, İngiltere Ayar Damgalama Yasasına tabi UK altın ayarlama (analiz) dairesi tarafından damgalanması, ancak diğer ülkelerde genellikle gayri-resmi ayar damgalamaya başvurulmaktadır.

Ayar Taşı Suyu
Küçük işlemden doğan çizik, sıyrık, eğe izleri ve ateş lekelerinin giderilmesi için kullanılan doğal, yumuşak kayağantaşı. 2 mm ile 25 mm arasında değişen küçük çubuklar halinde tedarik edilebilir. Suya batırılarak el eğesi gibi, genellikle pomzadan sonra ve cilalamadan önce kullanılır.

Ayı Piyasası (Bear Market)
Fiyatların değer kaybettiği piyasa koşullarıdır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2