Terimler Kütüphanesi

Yakut
Damarları dar, ince suyu ve inceliği durucu ve kalıcı değerli bir taş. Kızıl, sarı ve gök olur. Ateşe dayanıklıdır, etkilenmez. Bütün taşlardan ağırdır. Erimez.

Yaldız
Kimyalı yöntemle malzemeleri değerli madenlerle kaplama. Yaldız kaplamaların ömürleri kısadır. Gerçek kaplamanın yerini tutmaz.

Yama
Değişik sebeplerle delinmiş ya da yırtılmış yerlere yine aynı malzemeden parça koyarak yapılan işlem. Yamalar kesinlikle aynı malzemeden parça koyarak ve kaynakla yapılmalıdır. İyi bir ustanın yaptığı yamanın yeri çoğu zaman belli bile olmaz.

Yetim İnci
Süzme inci dizisinde en altta ortaya gelen ve öbürlerinden büyük kükürt yedirme.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2