Terimler Kütüphanesi

Gerdanlık
Boyna bağlanan ziynet. Çeşitleri sayılamayacak denli çoktur her çeşit ağaç, cam, kabuk, maden, taş gerdanlık olarak kullanılmıştır.

Göz Boncuğu
Süs taşı olarak kullanılan yeşil renkli bir tür “kriz opraz” yani bir kalsedomdur.

Gül
Bir çiçek çeşidi olarak bilinen gülün bilinen ve işlenecek gümüşe uygulanması. Sanatta, kullanıldıkları yerlere göre aşir gülü, cüz gülü, gülbezek, güçle gibi çeşitli adlar alırlar.

Gülbahar
Altın parlatma tozu.

Gümüş
Asıl metal olarak bilinen gümüş madeninin bulunuşu İ.Ö.2500 yıllarına değin dayanır.O tarihlerde gümüşün Çinliler, Parslar ve Türkler tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Gümüş Kaplama
Elektrikli ayrıştırma yöntemi ile bir madenin gümüş ile kaplanmasına denir.

Günlük İşlem
Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılmaktadır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2