Terimler Kütüphanesi

Zarar Durdur (Stop Loss)
Zararı olabildiğince düşük tutabilmek amacı ile açık olan işlemi belirli bir fiyattan kapatmak için verilen emirdir. Argo tabirde kol kesmek olarakta adlandırılır.

Zerger
Kuyumcu. Eskiden resmi dilde savatçıların adına zerger denirdi.

Zift
Gümüş ve altın kakmacılığında çalışırken üzerine yatırıldığı, hacimli ise içine doldurulduğu zift, çamsakızı, horasan, aslfalt, yağ dan ortaya çıkan özel karışım.

Zincir
Herhangi bir nesneyi asmak, takmak ya da bir arada tutmak için tellerin kısa kesildikten sonra iki ucunun birleştirilerek yapılan ve adına halka denilen yuvarlakların, yine aynı biçimdeki öbür halkalara kaynak yapılan ya da geçirilerek ortaya çıkarılmış ince uzun taşıyıcı.

Ziynet
İnsanların güzel görünmek gayesi ile giyeceklerine ve vücutlarının her hangi bir yerine taktıkları değerli maden ve taşlardan yapılmış süs eşyaları. Tarihinin insanlık tarihi ile başladığını söyleyebiliriz.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2