Terimler Kütüphanesi

Egiş
Potoda maden eritilirken üzerinde ayrışan pislik, yabancı madde.

Ekme Savat
Savat sanatında çalışılan iş üzerine açılan kanallara toz durumuna getirilmiş savat baş ve gösterme parmakları arasından tuz eker gibi ekilmesine denir. Üzerisine savat ekilen gümüş alevileşmiş, olgun kor durumundaki mangal ateşine tutulur ve bu işlemle toz savat eriyerek kalem boşluğunu doldurur. Daha sonra tesviyesi ve cilası yapılan eser tamamlanmış olur.Savatlamada ikinci yol sürme savat yoludur.

Ekonomik Gösterge
Ekonomik hayatın durumunu, meydana gelen değişiklikleri gösteren istatistik serilerdir. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: İşsizlik seviyesi, Gayrisafi Milli Ürün, enflasyon, perakende satışlar ve benzeri.

Elek
İncilerin kalınlıklarını belirlemek için büyük delikliden küçüğe yukarıdan aşağıya doğru elekler dizilir ve elenirdi. En üstte kalanı ise kalbur üstü denirdi.

Elmas
Saf kömürdür regüler düzeneğinde kristallenir. Sertliği 10, özgül ağırlığı 3.52dir. Bütün minerallerden serttir ve onları çizer. Renksiz, saydam, sarı, külrengi, kırmızı, mavi ve kara renklerde bulunur. 770 derecede kül bırakmadan yanar ağırlık ölçüsü kırattır.

Enflasyon
Tüketim mallarının fiyatlarındaki artış nedeni ile alım gücünün azalmasına sebebiyet veren piyasa koşuludur.

Evani
Altın, gümüş, bakır, pirinç gibi madenlerden yapılmış ibrikler, kahve takımları, leğenler, sofra takımları ve benzeri hakkında kullanılan bir deyim.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2