Terimler Kütüphanesi

Para

Hükümet ya da merkez bankasınca yasalara uygun şekilde piyasaya sunulan herhangi bir çeşit para.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2