Terimler Kütüphanesi

Nakkar

Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona hacim kazandıran sanatkar.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2