Terimler Kütüphanesi

Gerdanlık

Boyna bağlanan ziynet. Çeşitleri sayılamayacak denli çoktur her çeşit ağaç, cam, kabuk, maden, taş gerdanlık olarak kullanılmıştır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2