Terimler Kütüphanesi

Egiş

Potoda maden eritilirken üzerinde ayrışan pislik, yabancı madde.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2