Terimler Kütüphanesi

Sade
Üzerinde herhangi bir süs bulunmayan, nakışsız iş.

Sadekar
Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin üzerlerine herhangi bir süs işlemi yapılmaksızın öze bağlı kalınarak yapılan sanat.

Saf gümüş
İçin de başka madde bulunmayan arıtılmış gümüş. Has gümüşte denir ayarı 1000 dir.

Sahte
Hakiki olmayan kopya edilmiş hakiki diye satılan altın ve gümüş kaplandığı durumda üzerin de ayar damgası olan.

Sarı Yakut
Saydam, güzel görünüşlü ve renkli. Sertliği 8 özgül ağırlığı 3.5 tur.

Satış Fiyatı
İşlemcilerin bir para biriminden satış yapabilecekleri fiyattır.

Satış Oranı
Bir finansal enstrümanın satışı için temel alınan orandır.

Sedef
Sıcak deniz yumuşakçalarının omurgasız yapılarını düşmanlarından korumak için salgıladıkları salgı sonucunda kendilerine yaptıkları yuva.

Sikke
Değeri bastıran devlet tarafından güvence altına alınan, üzerinde yazı, tarih ve bastıranın adı bulunan madeni para.

Sim Mecidiye
Gümüş para. Osmanlılar da ilk gümüş para Orhan Gazi (1324-1362)döneminde akça adıyla basılmıştır.

Simendut
Gümüş kaplamalı, gümüş yaldızlı.

Simin
Gümüşten yapılmış eser.

Sinekli
Bir bilezik türü.

Sınırlı Emir (Limit Order)
Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir.

Sırma
Haddeden defalarca geçirildikten sonra ince iplik durumuna getirilen gümüş ve altın teller. Bu tellerin ipek ipliklerle sarılması ile kılaptan elde edilir.

Sırmakeş
Gümüş veya altını haddeden çeken usta.

Spot Fiyat
Güncel, şimdiki piyasa fiyatı. Spot işlemler genellikle iki iş günü içinde tamamlanırlar.

Spread
Alış ve satış fiyatları arasındaki fark.

Stop Emir
Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından satış yapmak veya belli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden alım yapmak için verilen emirdir.

Su Gümüşü
Potada eritilen has gümüş, içi su dolu bir kaba boşaltılınca, suya düşen gümüş küçük kürecikler ortaya çıkarır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2