Terimler Kütüphanesi

Varakçı

Altın ve gümüşü döverek saç kılı inceliğinde levhalar durumuna getiren usta.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2