Terimler Kütüphanesi

Urfa Zinciri

Adını yapıldığı yerden almıştır. Urfa da ise bu zincire arpa zinciri denilmektedir. Masif köşeli tanenin uçlarına küçük ince yuvarlak halkaların kaynatılması ile biri öbürüne eklenerek yapılan bir zincir çeşididir. Çok zarif bir görünüşü vardır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2