Terimler Kütüphanesi

Nukra

Eritilerek külçe durumuna getirilmiş gümüş.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2