Terimler Kütüphanesi

Necep Taşı

Dağ kristali. Renksiz, saydam ya da saf bir kuvarstır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2