Terimler Kütüphanesi

Merkez Bankası

Bir ülkenin para politikasını yönlendiren resmi ya da yarı resmi organizasyondur. Örneğin, Federal Merkez Bankası, ABD’nin merkez bankasıdır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2