Terimler Kütüphanesi

Mercan

Deniz dibindeki kayalıklarda oluşan, kalker yapılı ağaç gibi dallı budaklı görünüşlü taşlaşmış hayvan fosilleri.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2