Terimler Kütüphanesi

Kurba

Kadın takılarındaki bir süsleme adı çoğunlukla gümüşte bu adı alır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2