Terimler Kütüphanesi

Kızıl Yakut

Açık kırmızı ile koyu kırmızı arasında renk gösterir. Güvercin kanı kırmızısı olanı en beğenilenidir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2