Terimler Kütüphanesi

Kaplama

Değerce düşük olan madenlerin, kendisinden daha değerli altın ve gümüş gibi bir başka madenle kaplanması işlemidir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2