Terimler Kütüphanesi

İkilik

1787 yılında basılmış, gümüşü içinde bakırı çok olan bir para.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2