Terimler Kütüphanesi

Federal Merkez Bankası

ABD’nin merkez bankasıdır.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2