Terimler Kütüphanesi

Döviz Kuru (Exchange Rate)

Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2