Terimler Kütüphanesi

Ciro

Belli bir zaman diliminde gerçekleşen bütün işlemlerin parasal olarak değeridir.

Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2