Döviz Alımında Vergi Oranı Binde İkiye Çıktı

     Maddeye göre kambiyo işlemleri üzerinden “binde 1” olarak uygulanan vergi oranı “binde 2” olarak yeniden belirlenmiş olup, Cumhurbaşkanına yeni oranı (binde 2) on katına kadar artırma yetkisi verilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı bu oranı binde 20’ye başka bir değişle yüzde 2’ye (%2) kadar (bu oran dahil) artırmaya yetkilidir.

     Bunun anlamı, döviz alım işlemi sırasında binde bir olarak uygulanan vergi artık bugünden itibaren (7 Aralık 2019) binde 2 olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı  yeni bir oran belirlemediği sürece bu oran geçerli. Örneğin 1.000 TL karşılığı döviz aldığınızda 2 TL kambiyo vergisi ödeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı özellikle döviz manipülasyonu dönemlerinde bu oranı %2’ye çıkarırsa ödenecek vergi 20 TL olacaktır. Cumhurbaşkanına verilen 10 kat oran artırma yetkisi, döviz manipülasyonlarına karşı bir tür vergisel önlem niteliğindedir.

 

Döviz Alımında Vergi Oranı Binde İkiye Çıktı
Notification Notification Vector Smart Object2 Vector Smart Object2